Mae Hugh Irwin Associates Ltd yn gwmni o Gymru sy’n arbenigo mewn rhoi cymorth, cyngor a chefnogaeth ymarferol yn bennaf i’r sector cyhoeddus a sefydliadau nid er elw gan gynnwys y Llywodraeth, y GIG, Awdurdodau Lleol, Cymdeithasau Tai, Darparwyr Gofal a Chymorth ac Elusennau.

Fel arfer, mae ein gwaith yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i:

  • Ymgysylltu â rhanddeiliaid, cwsmeriaid a dinasyddion
  • Hyfforddiant ac arweinyddiaeth i uwch dimau
  • Gwerthuso gwasanaethau
  • Datblygu a gwerthuso polisïau a strategaethau

Ein Gwerthoedd

RY’N NI’N CANOLBWYNTIO AR BERTHNASOEDD

RY’N NI’N SEILIEDIG AR GRYFDERAU


RY’N NI’N ANGERDDOL DROS WASANAETHAU CYHOEDDUS

RY’N NI’N ANNOG SAFBWYNTIAU AMRYWIOL


RY’N NI’N BRAGMATAIDD

MAE GENNYM ETHOS ‘UN GWASANAETH CYHOEDDUS’